เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 72 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา

news004

สมาชิกเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 72 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 และเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “ 72 ปี อุตุนิยมวิทยากับการพัฒนาสู่อนาคต” ณ กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร

app1

app2