Su servidor no soporta flash players o javascripts, use por favor cualquiera de los siguientes links
TOP_PANEL

ข่าวกิจกรรม

สมาชิกเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 72 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ ...
เรื่อง การส่งเสริมองค์ความรู้อุตุนิยมวิทยาในการมีส่วนร่วมเผยแพร่ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ จากวิทยุอุตุนิยมวิทยาสู่วิทยุชุมชน ...
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น ...

วีดีโอ

การพยากรณ์อากาศ

app1

app2